Епідемічна ситуація з ВІЛ/СНІДу по Івано-Франківській області

(9 місяців 2015р)

 

         Станом на 01.10.2015 року в області перебуває на обліку 902 ВІЛ-інфікованих осіб в тому числі зі СНІДом 346.

Дорослих 838 та 64 дітей (23 ВІЛ-інфікованих та 39 в стадії підтвердження). В стадії СНІДу на обліку перебуває 346 хворих, з них – 13 дітей.

Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію збільшився порівняно з аналогічним періодом 2014р.(9,8 на100 тис.) і склав 11,2 на 100 тис. населення. Захворюваність на СНІД також зменшилась і склала 5,1 на 100 тис. населення (2014р- 6,1 на 100 тис.нас.). Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію включає ВІЛ-інфікованих  осіб, яких вперше у житті було взято під медичний нагляд у ЗОЗ, незалежно від моменту встановлення ВІЛ-позитивного статусу за даними лабораторних досліджень, тобто є показником зареєстрованої захворюваності, а не істинної захворюваності.

Показник поширеності ВІЛ-інфекції в області збільшився і склав 65,4 (57,8–9 міс. 2014р) на СНІД 25,1 на 100 тис. населення (9 міс. 2014р. – 21,6)

 

За 9 місяців  2015р взято на диспансерний облік 155 ВІЛ інфікованих осіб (9 міс.2014р. 136 осіб) в т.ч. зі СНІДом 48 осіб проти 59 за аналогічний період 2014р., з них 139 дорослих та 16 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. З них чоловіків 96, жінок – 59. Питома вага жінок складає 38,0%

 

Найбільшу питому вагу складають пацієнти у віковій групі 25-49 років, а саме 79,4% (123 пацієнта), в групі до 15 років – 10,3% (16), 18-24 роки  та 50 і старше 5,2% ( по 8 пацієнтів). В групі 15-17 випадків не зареєстровано.

 

По шляхам інфікування:

 • Статевим шляхом – 108 (77,7%);
 • Парентеральним – 31(22,3%)

Найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції реєструються по м. Івано-Франківську 149,5 на 100 тис. населення (перевищення середнього показника по області 2,3 рази), Долинському районі  132,4 (перевищення  в 2 рази).

Найвищі показники поширеності СНІДу реєструються також по м.Івано-Франківську ( в 2,4 рази вище ніж середній по області).

За 9 місяців 2015 р збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих яких взято під диспансерне спостереження серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) 19 осіб (9міс.2014) до 30 осіб. Це свідчить, що споживачі ін’єкційних наркотиків, ще лишаються рушійною силою епідемічного процесу розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в області.

За даним сероепідмоніторингу (Форма №2 Таблиця 1000) обстежено на наявність ВІЛ-інфекції 52722 громадянин України в тому числі ШТ – 3924, з них виявлено осіб з позитивними результатами 248, показник загальної інфікованості населення регіону становить – 0,47%. Серед позитивних результатів виявлено 183 особи, які вперше виявлені, що складає 73,7% від всіх виявлених позитивних осіб.

Інфікованність серед групи осіб з ризикованою поведінкою (101.1;102.1;104;103;105.1) склала 1,3%

Код 102.1( активні споживачі ін`єкційних наркотичних речовин)279 особипозитивних 39. Показник інфікованості серед активних споживачів ін’єкційних наркотиків лишається високим і складає – 13,9%. Від оціночної кількості споживачів ін’єкційних наркотиків (Код 102.1) обстежено всього 5,26%.

Інфікованість за Кодом 104 (особи, із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом) – 0,58%.

За Кодом 105.1 (особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами) – 0,5%.

Інфікованість за Кодом 108.1 (первинний донор) – 0,17%.

Інфікованість серед вагітних, які обстежені вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності (Код 109.1) – 0,082%.

За кодом 103 (особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ-статусом) обстежено 8 осіб, серед них виявлено 2 особи ВІЛ-інфіковані.

В структурі позитивних результатів тестування на ВІЛ за 9 місяців 2015 року найбільша частка припадає на осіб, виявлених за такими кодами (причинами) обстеження на наявність антитіл до ВІЛ:

 • Код 113 –особи, які мають захворювання ,симптоми т синдроми, при яких пропонуються послуги з консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в ЗОЗ – 8123 ( 62– 0,76%);
 • Код 113.2 – з них дорослі – 7768 (62 – 0,79%);
 • Код 113.2/тбц –у тому числі обстежені у ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз – 2336 (22 – 0,94%);
 • Код 116–особи, обстежені за власною ініціативою-7882(35–0.44%);
 • Код 105 –  особи з ризикованою поведінкою – 5596 (28- 0,5%);
 • Код 109.1 – вагітні – 13291 (11– 0,08%);
 • Код 114 – особи обстежені анонімно – 208 (2 – 0,96%);
 • Код 108 – донори – 13730 (18 – 0,13%);

Поширеність ВІЛ за Кодом 101 (особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими) нижча ніж в цілому по країні і склала за 9 місяців 4,26% (Україна 2014р. – 13,1%), але необхідно посилення роботи щодо первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед загального населення  та активного залучення осіб, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами з групи підвищеного ризику, до обстеження на ВІЛ-інфекцію з профілактичною метою.

Висновки:

 1. Область належить до регіонів із низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію та низьким рівнем смертності, від захворювань, зумовлених СНІДом
 2. 2.      Відмічається підвищення показників по відношенню до загальних по Україні. Так показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію протягом останніх років з позитивним темпом приросту (2014р- +15,7%) тоді як по Україні спостерігається зниження темпів приросту (-4,9%).
 3. Відсоток від нових випадків ВІЛ-інфекції осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція віком 15-24 роки  вищий ніж по Україні в 1,8 рази у 2014р. і складає 12,0% по області (6,7% -Україна)
 4. Збільшуються поступово показники поширеності ВІЛ-інфекції в районах та містах області.
 5. Домінуючим шляхом передачі ВІЛ-інфекції в області лишається статевий шлях інфікування, але парентеральний шлях, ще має досить високі відсотки, внаслідок чого споживачі ін’єкційних наркотиків ще лишаються рушійною силою епідпроцесу.
 6. Зростає кількість випадків ВІЛ-інфекції серед жінок.

 

Прес-реліз

 

В епідситуації щодо ВІЛ/СНІДу в області на протязі останніх років покращення не відбувається, збільшується кількість вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб, зростає кількість хворих на СНІД.

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІД вражає найбільш працездатні та репродуктивні групи населення. Більшість випадків ВІЛ-інфекції в області реєструється у віці 25-49 років.

Зростає питома вага ВІЛ-інфікованих жінок серед загальної кількості ВІЛ-інфікованих, але в цілому зберігається більша кількість випадків серед чоловічого населення області. Зростає статевий шлях передачі і в свою чергу зменшується частка нових випадків, які передаються через кров, що має суттєве епідемічне значення, частка якого серед осіб з перше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція складає до 70,0%.

За 9 місяців 2015 р збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих яких взято під диспансерне спостереження серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) 19 осіб (9міс.2014) до 30 осіб. Це свідчить, що споживачі ін’єкційних наркотиків, ще лишаються рушійною силою епідемічного процесу розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в області.

В області спостерігається активне залучення сільського населення у епідемічний процес.

Вражаються найбільш працездатні та репродуктивні верстви населення. Більшість випадків ВІЛ-інфекції реєструється у населення у віці 25–49 років майже до 80%

Станом на 01.10.2015 року в області під медичним наглядом перебуває 902 ВІЛ-інфікованих осіб в тому числі зі СНІДом 346, з них – 13 дітей.

За 9 місяців 2015р взято на диспансерний облік 155 ВІЛ інфікованих осіб в т.ч. зі СНІДом 48 осіб(30,9%).

Кожній людині важливо знати про свій ВІЛ-статус, тому що на сьогоднішній день тільки кожна друга людина, яка живе з ВІЛ, звернулась за медичною допомогою та перебуває на обліку у закладі, що здійснює медичний нагляд за ВІЛ-позитивними особами.

Знання про свій статус на ВІЛ допоможе уникнути розвитку тяжких захворювань, інвалідизації та передчасної смерті, а також захистити інших людей від інфікування.

Статус на ВІЛ може виявити тільки тестування. В області для цього сформована мережа кабінетів Довіри, функції яких спрямовані на надання послуг консультування і тестування. Саме послуга передтестового і післятестового консультування спрямована на те, щоб надати людям інформацію про ВІЛ-інфекцію, про шляхи інфікування, профілактичні заходи.

Для зручності жителям області в районних лікарнях області організовані та працюють кабінети «Довіра», в поліклініках м. Івано-Франківська функціонують Кабінети безкоштовного анонімного тестування на наявність ВІЛ-інфекції, в яких можна безкоштовно отримати необхідне консультування лікаря та пройти тестування.

Про те, де пройти тестування на ВІЛ, можна дізнатися в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІД вул. Гетьмана Сагайдачного ,66 тел.72-07-09, 2-47-50, і не тільки дізнатися, але й пройти обстеження.

 

Обласний центр профілактики т боротьби зі СНІДом