Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу в області (станом на 01.01.17)

Район/місто ВІЛ-інфіковані особи Поширеність ВІЛ-інфекції на 100 тис.нас. Хворі на СНІД Поширеність на СНІД (100 тис.нас.) Богородчанський 23 33,2 9 12,9 Верховинський 19 64,2 8 27,1 Галицький 25 40,0 11 17,6 Городенківський 31 54,6 14 21,1 Долинський 100 143,8 33 47,5 Косівський 23 26,1 11 12,5 Коломийський 85 52,3 35 21,5 Калуський 91 70,9 31 24,1 Надвірнянськй 34 30,0 15 13,2 Рогатинський 36 79,1 15 33,0 Рожнятівський 33 44,7 10 13,5 Снятинський 12 18,1  5 7,5 Тисменецький 64 76,9 21 25,2 Тлумацький 24 47,9 13 27,9 м.Бурштин 9 57,7 1 6,4 м.Болехів 7 32,8 2 9,4 м.Яремче 11 51,7 3 14,1 м.Івано-Франківськ 326 137,7 148 62,5 Всього по області 953 69,07 385 27,9 Україна(01.07.2015) 124279 297,2 31509 79,8

 

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу (станом на 01.01.2017р) Станом на 01.01.2017 року на диспансерному обліку в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом перебуває на обліку 953 ВІЛ-інфікованих осіб проти 892 у 2015р. З них у стадії СНІДу 385 проти 359 осіб у 2015р. Померло за весь час спостереження 454 ВІЛ-інфікованих осіб. В області зареєстровано деяке зниження нових випадків ВІЛ-інфекції 166 випадків протии 201 у 2015 р. За 2016 рік взято на облік 166 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом, в тому числі 23 дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 2016 рік зменшився і склав 12,0 населення, проти 14,5 у 25015р на 100 тис. населення. Найвищі показники на ВІЛ-інфекцію реєструються по м.Івано-Франківську (23,2 на 100 тис.населення), Долинському районі (23,0), Калкському (14,0), Тисменецькому (13,2), Рогатинському (13,1), Городенківському (10,2). (таблиця№1) Вперше встановлено СНІД у 65 ВІЛ-інфікованих. Показник захворюваністі на СНІД зменшився і складає 4,7 проти 6,7 у 2015р. на 100 тис. населення. Збільшився показник поширеності ВІЛ-інфекції і станом на 01.01.2016р. – склав 69,01 проти 64,4 у 2015р.на 100 тисяч населення, Показник поширеності СНІДу збільшився і склав 27,9 проти 25,9 у 2015р. на 100 тисяч населення. Зріс відсоток взяття на облік осіб чоловічої статі так взято на облік 113 чоловіків (68%) (64,1%-2015р) та 53 (31,9%) жінки. ВІЛ-інфекція в області сконцентрована у містах, але збільшується питома вага ВІЛ-інфікованих серед сільського населення. Так за місцем проживання серед вперше зареєстрованих випадків взяті на облік ВІЛ-інфіковані розподілилися на мешканців міста – 91 (54,5%), проти 135 (67,1%) у 2015р. та сільські жителі – 75 (45,1%) проти 66 (32,8%) у 2015 р. Частка мешканців села серед вперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб поступово збільшується: 2013р- 37,7%; 2014р – 39,7%; 2015 р – 32,8%; 2016р – 45,2%. Більшість випадків ВІЛ-інфекції в області у 2016 р. як і в попередні роки зареєстровано у населення у віці 25–49 років 71,7% (2015р – 70,4%). Частка осіб віком 15-24 роки серед вперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб є досить сутєва а саме: 2013р – 6,3%; 2014р – 11,9%; 2015р – 4,4%; 2016р – 7,8%. Дані свідчать про зростання частки в цій віковій групі в 2 рази відповідно до 2015року. За рекомендаціями ЮНЕЙДС і ВООЗ інфікованість ВІЛ серед молодших вікових груп (15-19років,20-24років) достатньо точно відображає рівень нових випадків зараження, оскільки загроза інфікування ВІЛ статевим шляхом для цієї групи виникла відносно недавно. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу вражає найбільш працездатні та репродуктивні верстви населення. Основним шляхом передачі ВІЛ в області як іу всій Україні з 1997р до 2008 року включно був парентеральний, переважно через введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом. У 2008 році відбулася зміна домінуючого шляху передачі ВІЛ – зі штучного парентерального на статевий, при гетеросексуальних контактах. В області продовжується щорічне поступове збільшення статевого шляху передачі, що має суттєве епідемічне значення, частка якого серед осіб з перше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція сягнула на кінець 2016 року -70,5% серед вперше взятих на диспансерний облік осіб дорослого населення. В структурі статевого шляху зростає гомосексуальний шлях передачі. У 2016 р. зареєстровано 5 випадків з гомосексуальним шляхом передачі, проти 2 випадків у 2015р. На даний момент епідситуації з ВІЛ-інфекції все більшу епідемічну значимість набуває група, яка має підвищений ризик інфікування ВІЛ, а саме чоловіки, які мають секс з чоловіками. На сьогодні можна наголосити, що існує суттєве недоврахування випадків інфікування ВІЛ, пов’язаних із статевими стосунками між чоловіками. Про це свідчать оціночні данні групи ЧСЧ в області, які налічують 3000 осіб. Це в свою чергу вказує на перехід епідемічного процессу з середовища уразливого до ВІЛ інфікованих осіб

Тенденції епідемічного процессу ВІЛ-інфекції за результатами сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ Сероепідеміологічний моніторинг за поширенням ВІЛ є важливою складовою епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом. За даними СЕМ (сероепідмоніторинг) у 2016 році серед громадян області обстежено на ВІЛ-інфекцію більше ніж у 2016 році а саме 67635 осіб проти 63529 осіб у 2015р. Виявлено серологічні маркери у 244 осіб. Показник інфікованності за кодом 100 (громадяни України) – дещо зменшився і склав 0,36% проти 0,45 % у 2015 р. Протягом 2015-2016 року питома вага обстежень на наявність ВІЛ-інфекції серед донорів (код108) залишилась практично без змін і становила відповідно 26,5% та 26,2%. У структурі позитивних результатів за кодом 108: 2015р – 20 позитивних результатів (6,4%), 2016р. -17 позитивних (6,9% Зменшився показник поширіності ВІЛ серед первинних донорів крові та її компонентів – 2013 р-0,08%; 2014р – 0,06%; 2015р – 0,14%; 2016р – 0,11%. Поширеність ВІЛ серед повторних донорів крові та її компонентів (код 108.2) склала у 2016 р – 0,03% – 1 випадок. Показник поширеності ВІЛ серед вагітних, обстежених вперше зменшився відносно 2015р. – 2013р – 0,056%; 2014р –12%; 2015р – 0,09%; 2016 – 0,05%. Інфікованість ВІЛ серед вагітних 15-24 роки збільшилась склала 0,03%, проти 0,006% у 2015 році. Відсоток вагітних віком до 25 років, які вперше встали під медичний нагляд у 2016 році склав 36,4% Цей показник за даними ВООЗ є найбільш точним показником тенденцій сучасного стану епідемії та може бути екстрапольований на загальне населення. Це свідчить про несприятливий епідемічний прогноз для розвитку епідемії на території області. Найвищі рівні інфікованності ВІЛ у 2016 році виявлені при обстежені контингентів осіб за кодами 101 – особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованим 13,75% проти 4,6% у 2015р.,112 – особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах (4,9%), 102.1-активні споживачі ін’єкційних наркотиків ( 5,5%), ,104 –особи із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом(0,5%), 105.1- особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковим статевим партнером (0,6%). Питома вага обстежених на ВІЛ-інфекцію осіб контингенту групи підвищеного ризику (Споживачі ін’єкційних наркотиків; особи, які надають послуги за винагороду; чоловіки, які практикують секс з чоловіками; особи з ризикованою статевою поведінкою) серед загальної кількості тестувань протягом останніх років зменшується, а саме: 2013р – 4,8%; 2014р – 12,9%; 2015р.- 4,8 %; 2016р – 5,5%. Що потребує покращення заходів з надання послуг з тестування на наявність ВІЛ-інфекції Показник охоплення ВІЛ-позитивних осіб медичним обліком від кількості виявлених за даними СЕМ хоча і зріс від 57,2% у 2015р до 68% у 2016р, але потребує підвищення охоплення медичним обліком. Таким чином, третина ВІЛ-позитивних осіб, виявлених за даними сероепідмоніторингу, не перебуває під медичним наглядому ЗОЗ з різних причин (не звернулись за результатами тестування, відмовляються від медичного спостереження, вибувають на за роботу за кордон, не надають дійсну адресу проживання тощо) та є джерелом збудника інфекції, що призводить до подальшого поширення ВІЛ. У звітному році на облік взято 143 дорослих хворих з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції. – за клінічними стадіями – І стадія – 65 хворих (45,5%) ІІ стадія – 34 хворих (23,7%) ІІІ стадія – 7 хворих (4,9%) ІV стадія – 37хворих ( 25,8%) З 143 ВІЛ-інфікованих, які взяті на диспансерний облік у 44 (30,7%) віявлені наявні клінічні прояви ВІЛ-інфекції, (2015 р-68,3%). Знято з диспансерног обліку 109 ВІЛ-інфікованих. В тому числі: • в зв’язку зі смертю – 48; • зміна місця проживання – 34; • з відсутністю ВІЛ-інфекції у дитини – 27. Померли за причинами безпосередньо пов’язаними з ВІЛ-інфекцією -33 особи ( 22– чоловічої статі та 11– жіночої ). Всі померли в 1У клінічній стадії захворювання; 14 осіб ( 9– чоловічої статі та 5 – жіночої ) померли унаслідок ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Померли за причинами не пов’язаними з ВІЛ-інфекцією 15 осіб (12 чоловіків, 3 –жінки). Причиною смерті тут були: цироз печінки вірусної етіології в 2 випадках, 4 випадки смерті внаслідок інших причин (передозування наркотичних речовин,смерть в автомобільній аварії, інші не уточнені стани та смерть від травм отриманих в бійці) і ще 9 випадків смерті від інших захворювань – двобічна пневмонія з абсцедуванням, поліорганна недостатність, кардіоміопатія, ішемічний інсульт в 2 випадках, абсцедуюча пневмонія, печінково-клітинна недостатність, кишкова непрохідність з перитонітом, карциноматоз очеревини. З числа померлих приймали АРТ 34 особи, 25 із них приймали терапію більше року. Потребували, але не отримували АРТ 13 осіб, причиною такого явища було пізнє звернення за медичною допомогою, важкий стан хворих, 2 не приймали АРТ по причині відмови останніх від лікування. Вікова структура померлих – 40 осіб в віці 25-49 років, 8 осіб в віці 50 років і старші. Показник смертності від СНІДу в 2016 році складає – 3,47 на 100 тис.населення. Висновки 1. В області спостерігається щорічне поступове збільшення статевого шляху передачі, що має суттєве епідемічне значення, частка якого серед осіб з перше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція сягнула на кінець 2016 року – 67,5%. Це в свою чергу вказує на перехід епідемічного процессу з середовища уразливого до ВІЛ інфікованих осіб в благополучному прошарку населення, що свідчить про ускладнення епідситуації. Вплив гетеросексуального шляху ВІЛ-інфікування зростає. Разом з тим таке зростання тісно пов’язане з ризикованою сексуальною поведінкою споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та їхніх статевих партнерів. 2.Відмічається тенденція до поступового збільшення кількості взятих на диспансерний облік мешканців сільської місцевості, так порівняно з 2009 роком кількість взятих на облік збільшилась в 2 рази і склав цей показник 52,4%. 3.Зберігається висока питома вага частки осіб віком 15-24 років серед вперше зареєстрованих осіб, а саме від 6,8% у 2013 до 7,8% у 2016р. 4.Інфікованість ВІЛ серед вагітних 15-24 роки збільшилась склала 0,03%, проти 0,006% у 2015 році. Відсоток вагітних віком до 25 років, які вперше встали під медичний нагляд у 2016 році склав 36,4% 5.Реєструються випадки появи ВІЛ-інфекції серед повторних донорів. Так показник поширеності серед повторних донорів крові склав у 2016р – 0,03%.

Індикатори що свідчать про тенденцію виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції в регіоні: 1.Збільшується кількість випадків з гомосексуальним шляхом передачі. 2.З’явилась частка ВІЛ-позитивних осіб, які перебували в зоні АТО 3. З’являється частка ВІЛ-позитивних серед повторних донорів (Код 108.2) 4. Продовжують реєструватися випадки серед групи віком 15-24 роки. Ключові групи населення щодо інфікування ВІЛ-інфекцією 1.Особи, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом. 2.Чоловіки, що мають секс з чоловіками 3.Переселенці та учасники АТО. 4. Статеві партнери ВІЛ-інфікованих осіб