За січень 2018р в області вперше в вжитті встановленим діагнозом зареєстровано 18 випадків ВІЛ-інфекції (14 дорослих та 3 народжених дітей від ВІЛ-інфікованих матерів, 1 дитина виявлена в 9 річному віці) в тому числі 6 випадків СНІДу серед дорослих.

Померло всього в січні 6 ВІЛ-інфікованих. З них від захворювань не пов’язаних з ВІЛ-інфекцією 5 пацієнтів та 1 пацієнт від хвороб пов’язаних з ВІЛ-інфекцією.

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції: Статевий – 13; Парентеральний -3 ВІД матері до дитини – 1 Діти народжені ВІЛ-інфікованими матерями – 3.

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Івано-Франківській області станом на 01.01.2018року За весь період епідеміологічного нагляду, в Івано-Франківській області зареєстровано 3015 випадків інфікування ВІЛ. Станом на 01.01.2018 року на диспансерному обліку в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом перебуває на обліку 1037 ВІЛ-інфікованих осіб проти 953 у 2016р. З них у стадії СНІДу 417 проти 385 осіб у 2016р. Померло за весь час спостереження 506 ВІЛ-інфікованих осіб. Сероепідеміологічний моніторинг за поширенням ВІЛ є важливою складовою епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом. За даними СЕМ (сероепідмоніторинг) у 2017 році серед громадян області обстежено на ВІЛ-інфекцію менше ніж у 2016 році а саме 59911 осіб (Ф-2 Таб.1000) проти 67635 осіб у 2016р. Виявлено серологічні маркери у 235 осіб. Показник інфікованності за кодом 100 (громадяни України) – дещо збільшився і склав 0,39% проти 0,36 % у 2016 р. Найвищі рівні інфікованності ВІЛ у 2017 році виявлені при обстежені контингентів осіб за кодами 101 – особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованим 11,7% проти 13,75% у 2016р., 112 – особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах (1,1%),проти 4,9% у 2016р.; 102 – споживачі ін’єкційних наркотичних речовин (6,8%), проти 5,5 у 2016р.; 102.1-активні споживачі ін’єкційних наркотиків (5,2%)проти 5,5% у 2016р, 104 –особи із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом (1,2%), проти0,5% у 2016 р.; 105.1- особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковим статевим партнером (0,7%), проти 0,6% у 2016р. Питома вага обстежених на ВІЛ-інфекцію осіб контингенту ГПР (Коди 101,102,103,104,105) серед загальної кількості тестувань збільшилась з 5,5% у 2016р до 9,1% у 2017 р. Поширеність ВІЛ серед осіб, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами (код101) склав у 2017р – 11,7% і дещо зменшився проти 2016р – 13,75%. Питома вага обстежень на наявність ВІЛ-інфекції серед донорів (код108) збільшилась з 26,2% у 2016р до 30,6% у 2017 р. Позитивних результатів за кодом 108 виявлено 6 позитивних (0,03%) у 2017 р. проти 17 позитивних (6,9%).- 2016р. Серед повторних донорів (код 108.2) позитивних результатів не виявлено, у 2016 р – 0,03% – 1 випадок. Поширеність ВІЛ серед первинних донорів крові (код 108.1) та їх компонентів зменшилась з 0,11% у 2016р до 0,04%у звітному році. Показник поширеності ВІЛ серед вагітних, обстежених вперше (код 109.1) збільшився відносно 2016 р. – позитивних – 10 (0,05%) і склав 15 позитивних, що складає 0,1%. Ці первинні обстеження вагітних на антитіла до ВІЛ можуть охоплювати жінок, які вирішили зберегти вагітність, і тих, котрі побажали перервати вагітність. Результати тестувань за кодом 109.1 більш репрезентативні щодо рівня поширеності ВІЛ серед загального населення. Не зареєстровано випадків серед повторно обстежених вагітних (код 109.2). Інфікованість ВІЛ серед вагітних 18-24 роки зменшилась відносно 2016р. склала 0,05%, проти 0,08% у 2016 році. Таким чином, третина ВІЛ-позитивних осіб, виявлених за даними сероепідмоніторингу, не перебуває під медичним наглядому ЗОЗ з різних причин (не звернулись за результатами тестування, відмовляються від медичного спостереження, вибувають на за роботу за кордон, не надають дійсну адресу проживання тощо) та є джерелом збудника інфекції, що призводить до подальшого поширення ВІЛ. Кількість осіб з уперше в житі встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, які взяті під медичне спостереження протягом 2017 року не перевищую показник 2016р. Протягом 2017 року взято на облік 166 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом, в тому числі 19 дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 2017 рік лишився майже на рівні минулого року і склав 12,05 проти 12,0 у 2016р на 100 тис. населення. Зберігається ще певний рівень виявлення ВІЛ-інфікованих серед людей які споживають ін’єкційні наркотичні речовини (ЛВІН). Вперше встановлено СНІД у 75 пацієнтів, проти 65 у 2016р. Серед 75 пацієнтів в стадії СНІДу взято під медичне спостереження 38 ВІЛ-інфікованих в стадії СНІДу у яких упершее виявлено ВІЛ-інфекцію. Показник захворюваністі на СНІД збільшився і складає 5,4 проти 4,7 у 2016р. на 100 тис. населення. Найбільша частка осіб, які знаходяться під медичним спостереженням припадає на м. Івано-Франківськ 36%, Долинський – 9,8%, Калуський – 9,5%, Тисминецький район – 6,4% Збільшився показник поширеності ВІЛ-інфекції і станом на 01.01.2017р. – склав 75,2 проти 69,01 у 2016р.на 100 тисяч населення, Показник поширеності СНІДу збільшився і склав 30,2 проти 27,9 у 2016р. на 100 тисяч населення. Найвищи показники поширеності СНІДу зареєстровано по м. Івано-Франківську (61,2 на 100 тис.населення), Долинському (57,6 на 100 тис.нас), Рогатинському (33,1 на 100 тис.населення) районах. Розподіл за статтю Зріс відсоток взяття на облік осіб чоловічої статі, так по статі взято на облік 113 чоловіків (68%) (64,1%-2015р) та 53 (31,9%) жінки. Майже 40% складає частка ВІЛ-інфікованих жінок в структурі осіб, у яких уперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекція ВІЛ-інфекція в області сконцентрована у містах, але питома вага ВІЛ-інфікованих серед сільського населення є суттєва, і показник лишився на рівні 2016р – 45,2%. Так за місцем проживання серед вперше зареєстрованих випадків взяті на облік ВІЛ-інфіковані розподілилися на мешканців міста – 91 (54,8%), та мешканців села 75 (45,2%). Більшість випадків ВІЛ-інфекції в області у 2017 р. як і в попередні роки зареєстровано у населення у віці 25–49 років 68,7% (2016р – 71,7%). У віковій групі 15-34 років зареєстровано серед вперше зареєстрованих з діагнозом ВІЛ-інфекція 71 (42,7%) Частка осіб віком 15-24 роки серед вперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб є досить сутєва а саме: 2013р – 6,3%; 2014р – 11,9%; 2015р – 4,4%; 2016р – 7,8%, 2017р – 7,8%. За рекомендаціями ЮНЕЙДС і ВООЗ інфікованість ВІЛ серед молодших вікових груп (15-19років,20-24років) достатньо точно відображає рівень нових випадків зараження, оскільки загроза інфікування ВІЛ статевим шляхом для цієї групи виникла відносно недавно. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу вражає найбільш працездатні та репродуктивні верстви населення. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції Основним шляхом передачі ВІЛ в області як іу всій Україні з 1997р до 2008 року включно був парентеральний, переважно через введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом. У 2008 році відбулася зміна домінуючого шляху передачі ВІЛ – зі штучного парентерального на статевий, при гетеросексуальних контактах. В області продовжується щорічне поступове збільшення статевого шляху передачі, що має суттєве епідемічне значення, частка якого серед осіб з перше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція сягнула на кінець 2017 року -70,5% серед вперше взятих на диспансерний облік осіб дорослого населення. В структурі статевого шляху з’являється гомосексуальний шлях передачі. У звітному році на облік взято 147 дорослих хворих з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції. – за клінічними стадіями – І стадія – 62 хворих (45,5%) ІІ стадія – 35 хворих (23,7%) ІІІ стадія – 12 хворих (4,9%) ІV стадія – 38хворих ( 25,8%) З 147 ВІЛ-інфікованих, які взяті на диспансерний облік у 50 (34%) віявлені наявні клінічні прояви ВІЛ-інфекції, (2015 р- 44(30,7%). Зняття з обліку Відповідно до Т.2000 Форми №2 ВІЛ/СНІД протягом року знято з обліку 96 ВІЛ-інфікованих осіб (65 осіб чоловічої статі та 31 – жіночої. Зняті з обліку за причинами : – відсутність ВІЛ-інфекції у дитини -19 випадків; – зі зміною місця проживання – 25 випадків; – зі смертю – 52 випадки. В тому числі померли за причинами безпосередньо пов’язаними з ВІЛ-інфекцією 29 осіб, з них 28 осіб у IV клінічній стадії, 1 пацієнт у III клінічній стадії. В тому числі внаслідок: ко-інфекції Тб/ВІЛ. Показник смертності за 2017 рік складає 3,8 на 100 тис. населення при минулорічному показникові ( 2016 р.) – 3,46. Статистичні дані свідчать, що збільшується відсоток померлих серед ЛЖВ, які взяті під медичне спостереження у звітному році. Серед 15 померлих ЛЖВ, які були взяті під медичне спостереження померли від ко-інфекції ВІЛ/Тб – 6 (40%), в IV клінічній стадії – 6 осіб та 3 пацієнта від інших захворювань. З числа померлих (52) приймали АРТ 33 особи, 23 з них приймали терапію більше року. Потребували, але не отримували АРТ 19 осіб, причиною такого явища було пізнє звернення за медичною допомогою, важкий стан хворих та відмови останніх від лікування. Вікова структура померлих – 40 осіб у віці 25-49 років, 12 осіб у віці 50 років і старші. Показник смертності від СНІДу в 2016 році складає -3,47 на 100 тис.населення. ВИСНОВКИ: 1. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в області є концентрованою з низьким рівнем поширення серед загального населення. 2 В області простежується активне залучення в епідемічний процес ВІЛ-інфекції споживачів ін’єкційних наркотиків, РКС та ЧСЧ. 3. Основний шлях передачі ВІЛ-інфекції статевий гетеросексуальний, але з’являються ознаки збільшення значення гомосексуального шляху передачі. 4. Найбільше інфікуються ВІЛ чоловіки, але відмічається підвищення кількості жінок в статевій структурі. 5. ВІЛ-інфекція в області сконцентрована у містах. 6. Зберігаються високі рівні реєстрації нових випадків ВІЛ-інфекції в III-IV клінічних стадіях (34%-2017р). Це відбуваються по причині пізнього звернення пацієнтів і пізньої діагностики та залучення до інших послуг медичного спостереження. Це зменшує ефективність АРТ та свідчить на необхідність посилення профілактичних програм серед населення, популяризації отримання послуг з ДКТ щодо наявності ВІЛ-інфекції. 7. Заходи з АРТ в області є ефективними для тих ЛЖВ, які мають високу прихильність та які були вчасно охоплені медичним спостереженням. Але через те, що велика частка виявляється у III-IV клінічних стадіях не можливо досягти високої прихильності до АРТ.